Ahlussunnah wal Jama’ah dalam Ilmu Tauhid

Di dalam mempelajari Ilmu Tauhid atau aqidah, madzhab Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) menggunakan dalil naqli dan aqli. Dalil Naqli ialah dalil dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW dan dalil Aqli ialah dalil yang berdasarkan akan pikiran yang sehat. Sebagaimana dikemukakan bahwa madzhab Mu’tazilah mengutamakan dalil akal dari pada dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah. Mereka berani menafsirkan... Continue Reading →

Selamat Datang di Kampus Biru Pembaharu

Segenap Sivitas Akademika, Pengurus, Kader, dan Anggota PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) KOMISARIAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA CABANG CIPUTAT Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES Atas KELULUSAN Sahabat-sahabat Peserta SPMB Nasional, Mandiri, PMDK dan Non Reguler sebagai Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Angkatan 2007 & SELAMAT DATANG DI KAMPUS BIRU PEMBAHARU UIN SYARIF... Continue Reading →

Atas ↑